Autoklawy jako wyrób medyczny, podlegają pod konkretne przepisy regulujące kwestie związane z ich serwisowaniem. Określa je Ustawa o Wyrobach Medycznych z 2010 roku. Zacznijmy od tego, że wszelkie czynności serwisowe muszą odbywać się w oparciu o procedury, które przewiduje producent danego urządzenia. Dlatego warto zapoznać się dokładnie z instrukcją dołączoną do autoklawu, gdyż to właśnie w niej znajdują się istotne informacje spoczywające na użytkowniku. Po drugiej stronie, czyli w serwisie, znajdują się instrukcje serwisowe, dostarczane przez producenta autoklawu. To z nich serwisant dowiaduje się jakie czynności i z jaką częstotliwością musi wykonywać, by przegląd techniczny był zasadny. W instrukcjach serwisowych znajdują się także wskazówki dotyczące usuwania wszelkich awarii i sposoby weryfikowania sprawności autoklawu po ich usunięciu. Dlatego wspomniana ustawa narzuca na serwisantów zajmujących się naprawą i konserwacją urządzeń medycznych, konkretne obowiązki. W rozdziale 11 tejże ustawy czytamy, iż producent lub jego przedstawiciel, mają obowiązek ujawnić wykaz podmiotów uprawnionych do obsługi serwisowej urządzeń. Taki podmiot (serwis) musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. Ponadto zobowiązany jest do posiadania wspomnianych powyżej instrukcji, oraz przeszkolonego personelu, na którym spoczywają kolejne obowiązki wynikające ze wspomnianej ustawy. 

Podobnie rzecz wygląda w kwestii szkolenia z obsługi autoklawu. Wyjaśnić zagadnienie może każdy sprzedawca, jednak aby przeprowadzić szkolenie i wystawić z niego zaświadczenie mające wartość dla instytucji kontrolujących, osoba szkoląca musi legitymować się uprawnieniami wydanymi przez producenta.

Zwracając uwagę na serwis, warto też przyjrzeć się jego ofercie i cennikowi. Profesjonalni serwisanci dysponują nie tylko punktem stacjonarnym, w którym naprawiane są autoklawy, ale też oferują usługi mobilne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku właśnie autoklawów, które w związku ze swą wagą i gabarytami, nie należą do urządzeń łatwych w transporcie. Stąd wiele osób decyduje się zaprosić serwisanta do swojej sterylizatorni, niż dowozić czy wysyłać autoklaw do serwisu. Coraz częściej spotykaną usługą oferowaną przez serwis zajmujący się naprawą autoklawów jest opcja wypożyczenia autoklawu zastępczego. Ciekawą opcję w tym zakresie odnajdujemy w serwisie gebiss.pl spod Łodzi, która jest autoryzowanym partnerem firmy Tinget GmbH w Polsce. Serwisant jadąc do klienta w ramach usługi assistance, z automatu zabiera ze sobą autoklaw zastępczy, by pozostawić go w sterylizatorni, gdyby nie udało mu się usunąć usterki. Rzecz jasna w ramach pakietu tinget assistance, klient nie płaci ani za dojazd serwisanta, ani za wypożyczenie autoklawu zastępczego. 

Serwis autoklawów - specjalizacja Tinget, Enbio, Reverberi, Runyes, Lafomed, Yeson, Sun.

Diagnoza i usuwanie usterek.

Coroczne przeglądy techniczne.

Sprawdź naszą ofertę na 

www.gebiss.pl